Spring naar inhoud

AVG

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy!

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken.
Dit is een Europese wet die ook in Nederland van toepassing is en de oude Nederlandse WBP-wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vervangt.

Ook KBO Haarlemmermeer verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden.
In het zgn. Privacyprotocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van   persoonsgegevens door KBO-Haarlemmermeer.

Het bestuur van KBO Haarlemmermeer is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens door een persoon of instantie aan wie deze gegevens zijn verstrekt met toestemming van de betrokkene.

logo kbo-pcob

De landelijke KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Veel informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de landelijke KBO-PCOB website www.kbo-pcob.nl/avg

Het Privacyprotocol van KBO-Haarlemmermeer kunt u hier downloaden

Nadere informatie kunt u ook opvragen bij onze  ledenadministrateur.