Spring naar inhoud

Belastingservice 2.0

belastingservice

De Belastingservice Ouderenbonden is al vele jaren een zeer gewaardeerde service van leden aan andere leden. De Belastingservice is een samenwerkingsproject van de ouderenorganisaties ANBO, PCOB en Unie KBO zowel op landelijk, provinciaal, plaatselijk als afdelingsniveau.

 

 

Als u gebruik wilt maken van de belastinghulpen van de KBO, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande belasting invulhulpen.

Subsidie vervalt

Veranderingen vanaf 2017

De eerste verandering is de subsidie die de bonden ontvingen voor de organisatiekosten van de Belastingservice vervalt. De Belastingdienst levert in alleen nog een bijdrage aan de scholing van de Belastinginvullers.
Dit betekent dat voor de financiering van de organisatiekosten van de service een andere oplossing moest worden gezocht, want de drie betrokken ouderenbonden, Unie KBO, PCOB en ANBO willen deze unieke (thuis)service voor leden beslist behouden. Voor gebruikers betekent dit dat zij een eigen bijdrage moeten gaan betalen van € 5,50 per aangifte. (partners € 11,00). Deze eigen bijdrage wordt later van uw rekening afgeschreven. De belastinghulp kan daarnaast maximaal € 12,00 vragen als onkostenvergoeding voor gemaakte kosten, zoals reiskosten e.d. Deze betaalt u contant aan de belastinghulp.

Een tweede verandering betreft de machtigingscode. De belastinginvuller heeft van u een machtigingscode nodig om de vooraf door de belastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Vorig jaar kreeg u die automatisch van de belastingdienst of u vroeg deze zelf aanNu moet de belastinghulp deze voor u aanvragen. Hij heeft daarvoor uw lidmaatschaps- nummer nodig. Het is daarom noodzakelijk dat u uw lidmaatschapsnummer (staat op uw pasje) bij de hand heeft. Bent u het kwijt, vraag er dan tijdig naar bij de ledenadministratie (023-5612229). De machtiging krijgt u daarna binnen 5 werkdagen  thuisgestuurd. Het is daarom van belang om tijdig contact op te nemen met uw belastinghulp.

.

Beveiligde aangifte

Voor het doen van de aangifte en de verrekening van de eigen bijdrage maakt de Belastinginvuller gebruik van een beveiligd aangiftesysteem bij de belastingdienst. Dit aangiftesysteem staat op de beveiligde website van de Belastingservice Ouderenbonden. Deze site is het informatiekanaal voor de 2.500 vrijwillige belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden. Op een overzichtelijke wijze zijn daar zaken als cursusinformatie, fiscale nieuwsfeiten, handige links, diverse downloads en adresgegevens te vinden. In verband met de privacy moeten de belastinginvullers inloggen om de informatie te kunnen raadplegen en de aangifte te kunnen doen met het speciaal daarvoor ontwikkelde programma ‘fiscaal gemak’. De Belastingservice investeert daarnaast extra in kwaliteit, veiligheid en continuïteit.

Service staat onder druk

Vanaf 2017 komt deze service voor KBO leden in de Haarlemmermeer enigszins onder druk te staan. De belastinghulpen van KBO-Haarlemmermeer zijn zelf niet blij met al deze veranderingen en hebben al laten weten dat zij niet willen meewerken aan de door het Landelijk Project Team opgelegde voorwaarden. Zij hebben de KBO leden voor wie zij de afgelopen jaren de belastingaangiften hebben verzorgd al over deze veranderingen op de hoogte gesteld en hen gerustgesteld en meegedeeld dat er voor hen geen consequenties zijn, want hun belastingaangifte zal door hen op de normale en gebruikelijke manier, op hun persoonlijke titel, worden verzorgd.
De machtigingscode zal door hen via hun eigen Digidcode worden aangevraagd en de aangifte zal tijdig worden verzorgd.

KBO-leden die tot nu toe nog geen gebruik hebben gemaakt van de KBO belastingservice maar nu voor de aangifte inkomstenbelasting en voor het aanvragen of wijzigen van de huur- en zorgtoeslagen wel gebruik willen gaan maken van de nieuwe Belastingservice 2.0, zijn voor de KBO Haarlemmermeer nog drie belastinginvullers beschikbaar.

Afspraak maken

Voor het maken van afspraken voor ouderen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte kan contact worden opgenomen:

Voor thuisbezoek in Nieuw Vennep met:
Mevr. C. Schoon-Meinen tel. 0252 – 68 77 22 of e-mail naar Mail C. Schoon-Meinen

Voor thuisbezoek in Badhoevedorp met:
Dhr. A. Roos, tel. 020 – 65 97 016 of e-mail naar Mail A. Roos

Voor thuisbezoek in Hoofddorp met:
Dhr. P. van Vliet, tel. 023 – 56 15 835 of e-mail naar Mail P. van Vliet
Dhr. A.J.M. Boon, bereikbaar op werkdagen (ma.t/m/ vrij.) tussen 17:00 uur en 18:30 uur op tel. 023 – 56 16 626 maar bij voorkeur via e-mail Mail A.J.M. Boon
Dhr. L. Gilles op tel. 023-5640959of e-mail naar Mail L. Gilles

 

Er is ook een landelijk telefoonnummer (0900 – 040 14 37) beschikbaar voor het maken van afspraken voor ouderen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte. Bij dit landelijke telefoonnummer worden alleen mensen die lid zijn of worden van een van de ouderenorganisaties doorverwezen naar een belastinginvuller van de Belastingservice bij één van de ouderenorganisaties.

N.B. Voor de belastingservice wordt er een inkomensgrens gehanteerd:

  • voor een alleenstaande maximaal € 35.000,00 per jaar
  • voor gehuwden/samenwonenden maximaal € 50.000,00 per jaar

Hebt u nu al vragen? Dan kunt u via de mail contact opnemen met de belastingservice van de Unie KBO