Spring naar inhoud

Historie

Het begin van de KBO, afdeling Haarlemmermeer

Kloostergang

Toen Henk Rigter in 1995 vanuit Noord Brabant in Hoofddorp kwam wonen, was hij teleurgesteld dat hier geen Katholieke Bond voor Ouderen was. In zijn vorige woonplaats had hij daar goede ervaringen mee opgedaan. Dankzij zijn doorzettingsvermogen is het gelukt deze ouderenenbond in Hoofddorp op te richten. Het was een moedig besluit in een tijd van secularisatie . Kon dit wel lukken? Was het niet roeien tegen de stroom in? Rigter heeft jarenlang alles in z’n eentje gedaan: was voorzitter, secretaris en penningmeester, bezorgde de Nestor en deed de redactie van het mededelingenblad.

Februari 1998 werd de afdeling Hoofddorp een feit. Onder de eerste leden waren Wim en Lotta Selis. Lotta en een kennis van haar, Truus v.d. Peet, maakten regelmatig een treinreis naar Maastricht. Op een keer zagen zij een Nestor in de trein liggen. “Hé,” was hun reactie: “er is ook een katholieke ouderenbond.” Zij waren al geruime tijd lid van de ANBO, maar ze misten daar toch iets.

De eerste jaren was de afdeling Hoofddorp vooral een vriendenclubje. In 2002 kwam vanuit de KBO.NH het voorstel dat Rigter gesteund zou worden door een werkgroep. Deze bestond uit Jaap Zuurbier, die enkele jaren later Henk Rigter opvolgde als voorzitter, Huib Houthuijs (secretaris) Wim Heppe en Jo van Dijk. Zowel het echtpaar Houthuijs als Jo waren in 2000 in Hoofddorp komen wonen. Zij werden lid van de KBO omdat ze in hun nieuwe woonplaats mensen wilden leren kennen. Zij hadden op een advertentie in het parochieblad gereageerd. Toentertijd waren er ca. 70 leden.
De werkgroep werd echter al gauw gezien als een bestuur. Daarnaast kwamen ook Nestorbezorgers: Wim Selis, Herman Driessen, Jan van Dongen en J. Heeremans.

Mededelingenbladen en (jaar)verslagen

Enkele interessante gegevens uit de Mededelingenbladen en (jaar)verslagen:

Het oudste jaarverslag dat bewaard is gebleven is dat van 2004 en het mededelingenblad van september 2003 (nummer 46).

2003

• De themamiddagen van de 55+ groep, nu Samen in Gesprek geheten, werden toen ook gepubliceerd, alsook de zondagmiddagpodia.
• Miep Hoving gaat verjaardagskaarten maken en versturen naar alle leden. De jarigen van de betreffende maand worden ook genoemd in het blad.

2005

• KBO leden kunnen een beroep doen op belastingadviseurs. Piet van de Coevering heeft 50 leden kunnen bijstaan.
• Er zijn 141 leden en dhr. Rigter schrijft: Hoe lang kan onze afdeling nog blijven bestaan? Hij vraagt de leden om hun kinderen die wellicht “Jonge-ouderen” zijn, voor de afdeling te winnen.
• De eerste seniorenbeurs wordt georganiseerd in het Raadhuis.

2006

De ledenvergaderingen zullen voortaan beginnen met een eucharistieviering

2007

• De afdelingsnaam ’Hoofddorp’ wordt veranderd in ‘Haarlemmermeer’;
• Er zijn ruim 300 leden;
• Het mededelingenblad wordt in het vervolg uitgevoerd op lichtgroen papier, de verjaardagslijst komt te vervallen en er moeten meer onderwerpen aan bod komen.

Intussen is Theo van de Coevering lid van het bestuur geworden en op 01 januari 2008 wordt hij de voorzitter. Theo heeft zich bijzonder ingezet om meer leden te winnen voor onze afdeling.
Het papieren archief eindigt met een verslag van een bestuursvergadering van 12 nov. 2007.
De scheidend secretaresse, Leny Stalenhoef, zegt in de rondvraag dat ze graag zou zien dat er meer dames tot het bestuur toetreden, de meeste leden zijn immers ook dames.