Spring naar inhoud

Hospice Bardo

Palliatieve zorg

Na afloop van de jaarvergadering hebben wij een uiteenzetting gehad over bovenstaand onderwerp door de heer Selweyn van Aerde en mevr. Judith Sieval van Bardo Hoofddorp.

Palliatieve zorg heeft als doel om je leven draalijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je palliatieve terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zomin mogelijk lijdt en dat je, je leven goed kunt afronden. Kwaliteit van sterven neemt hierdoor toe.

Lees hier de volledige tekst