Spring naar inhoud

Klachtenbundeling Regiorijder

Op de website van RegioRijder schrijft deze vervoersondernemer: “Vertrouwd vervoer in uw omgeving”. Máár hoe vertrouwd vinden wij ze?

Wanneer je in een groep ouderen het woord regiotaxi laat vallen, komen er meteen allerlei klachten:

  • “De chauffeur kwam veel te laat, ik heb lang in de kou moeten wachten”.
  • “Na een uur was de taxi er nog niet, ik heb mijn afspraak maar afgezegd”;
  • “Er kwam een personenauto, terwijl de organisatie weet dat ik – door mijn handicap – een busje nodig heb”.
  • “Ik kan er een boek over schrijven……….”
     

En dat gaan wij dan ook doen. Nou ja, geen boek, maar de ouderenbonden gaan de klachten bundelen.

De eerste aanleiding hiervoor was een e-mail die ik ontving van ons lid, mevrouw Schönhage. Zij stuurde mij een kopie van de brief die zij had geschreven naar wethouder Booij met klachten over de RegioRijder. In vervolg daarop heeft zij binnenkort een gesprek met een beleidsadviseur van de gemeente en ik ga  – als ouderenadviseur van de KBO – met haar mee.

Op 8 januari  was ik op bezoek bij een van onze leden in Vijfhuizen. Het is onvoorstelbaar wat deze persoon allemaal heeft meegemaakt met de RegioRijder,
Toen ik op de fiets weer naar huis reed, bedacht ik: “We moeten de klachten bundelen.” Mevrouw Schönhage had mij ook al gevraagd of de ouderenbonden iets zouden kunnen ondernemen.

Nog diezelfde dag besprak ik dit op de nieuwjaarsreceptie van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord (SVHN) met de voorzitster, Christine Veling. Zij wilde meteen meewerken. Wanneer u dit leest, heb ik al contact opgenomen met de SVHZ en de PCOB, die naar verwachting ook meedoet.

In een brief van de regiorijder naar aanleiding van een klacht staat o.a:
De ritten zijn loos gemeld (…..) en Door een slechte levering aan vervoerders (…..)’
Snapt u wat dit betekent?
Inmiddels snap ik het wel, want ik heb erover gebeld. In de volgende MeerNieuws geef ik u het antwoord.

Een verzoek aan leden die gebruik maken van RegioRijder
Heeft u een klacht over het vervoer of anderszins wat de regiorijder betreft geeft u dit dan door aan: Kitty Schönhage, tel. 023-5628120 of mail

In de MeerNieuws van november j.l. schreef Kitty een stukje over de Valys. Zij eindigt als volgt: “Klaag als het nodig is, niet tegen elkaar maar op de plek waar het thuis hoort”

Wij maken het u gemakkelijk. U hoeft niet bij de gemeente of de RegioRijder te klagen, maar doe het bij Kitty, ons KBO lid. De ouderenbonden gaan er verder mee aan de slag.

En wat de Valys betreft (RegioRijder rijdt 25 km of vijf zones). Valys begint bij 30 km of zes zones. De cliënt moet dus extra betalen om die ene zone te overbruggen. Dat zullen Kitty en ik ook bespreken met de ambtenaar van de gemeente.
Wij houden u op de hoogte.
Els van Dongen-Caarls