Spring naar inhoud

Ouderenadviseur

Els van DongenOnze Ouderenadviseur
Els van Dongen – Caarls

Ouderenadviseur

Voor de KBO Haarlemmermeer ben ik, Els van Dongen-Caarls, sinds 2011 de ouderenadviseur. U, als KBO-lid of een familielid, kan mij om advies vragen als er problemen zijn (vooral op sociaal terrein).

Ik kom bij u thuis en neem de tijd om met u en evt. een mantelzorger te zoeken naar mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Ik ken de weg en het aanbod binnen de gemeente Haarlemmermeer. Via netwerkbijeenkomsten houd ik contact met diverse welzijns– en hulporganisaties o.a. met MeerWaarde.

U kunt met mij overleggen over vragen als:

  • Ik wil gebruik maken van de Meertaxi, hoe doe ik dat?
  • Bij welke instantie kan ik terecht voor klusjes?
  • Mijn administratie is een puinhoop, wie kan me daarbij helpen?
  • Voor welke hulpmiddelen kan ik bij de gemeente terecht voor een bijdrage?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor mij om activiteiten buiten de deur te ondernemen?
  • Ik ben mantelzorger, maar ik trek het niet meer. Wie ondersteunt me?

 

Ik kan ook aanwezig kan zijn bij een gesprek met een consultant van de gemeente als u een beroep wilt doen op de WMO. Wanneer mijn aanwezigheid daarbij op prijs wordt gesteld, wil ik wel graag eerst een voorgesprek met u hebben.

kijk ook bij: Werkgroepen – Commissie Welzijn

Inlichtingen via mail aan Els van Dongen – Caarls of bel 023 – 5612273.

Els van Dongen is de vrijwillige ouderenadviseur voor onze vereniging