Spring naar inhoud

Uw ziektenkostenverzekeraar betaalt

Begeleid/aangepast bewegen (beweegprogramma’s)

Bewegen en artrose

Voelen uw gewrichten stijf aan? Doet het pijn wanneer u beweegt? Heeft u daardoor moeite met lopen? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee pijn te verminderen. Het tegenovergestelde is waar. Het is juist extra belangrijk om te blijven bewegen wanneer u artrose heeft. Als u minder beweegt, treden klachten eerder op terwijl uw mogelijkheden steeds verder afnemen. Speciaal voor mensen met artrose is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma artrose ontwikkeld.

Tijdens het programma leert u om uw houding en bewegingen te verbeteren op een dusdanige manier dat u er ook in uw dagelijkse leven profijt van heeft. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van artrose u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert het beweegprogramma u op? Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl. U ervaart minder stijfheid, krijgt een betere conditie en leert op een verantwoorde manier bewegen.

Bewegen en COPD

Voelt u zich benauwd bij inspanning? Heeft u last van hoestbuien? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Het tegenovergestelde is waar. Het is belangrijk om te bewegen als u chronische bronchitis of longemfyseem (COPD) heeft. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen is gezond en helpt uw algehele conditie stabiel te houden. Bovendien vermindert bewegen de kans op veel voorkomende complicaties bij COPD, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Speciaal voor mensen met COPD is er in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt uw fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert het beweegprogramma u op? Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl. U ervaart minder benauwdheid, vergroot uw uithoudingsvermogen en leert om verantwoord te bewegen. U voelt zich fitter!

Bewegen en diabetes

Heeft u moeite om uw bloedglucose-waarde op peil te houden? Bent u bang dat u een hypo krijgt wanneer u zich inspant? Weet u dat u meer controle over uw lichaam kunt krijgen als u meer beweegt? Bewegen is gezond en kan helpen uw bloedwaarden stabiel te houden. Bovendien vermindert het de kans op veel voorkomende complicaties bij diabetes, zoals bijvoorbeeld overgewicht en hart- en vaatziekten. Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren!

Speciaal voor mensen met diabetes mellitus type 2 is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van diabetes u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert een beweegprogramma u op? Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl: controle over uw bloedglucose-waarde tijdens bewegen, verbeterde conditie en verantwoord bewegen. U voelt zich fitter.

Bewegen met een hartaandoening

Bij de afronding van uw hartrevalidatie traject heeft u informatie gekregen over het belang van bewegen bij uw hartaandoening. Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken.

Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie ondergingen en die moeite hebben hun actieve leefstijl te handhaven is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van coronaire hartziekten u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert het beweegprogramma u op? Uw kwaliteit van leven verbetert met een actievere leefstijl. U krijgt een betere conditie en leert verantwoord bewegen. U voelt zich fitter!

Etalagebenen

Indien er sprake is van een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking)in de benen n.l etalagebenen ook wel Claudicatio Intermittens, Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) of rokersbenen genoemd is er geprotocolleerde looptraining / vaattraining.

Fysio Hoofddorp is aangesloten bij het landelijknetwerk voor deze looptraining / vaattraining, wat ondersteund wordt door de vaatchirurgen in de Nederlandse ziekenhuizen: ClaudicatioNet.

Bewegen en kanker

Als u behandeld bent voor kanker kan het zo zijn dat u ondanks dat u nu niet meer in behandeling bent toch nog restverschijnselen aan de behandeling heeft
overgehouden. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee uw klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, te
verminderen, maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker heeft gehad. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af.

Speciaal voor mensen die behandeld zijn voor kanker is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van kanker u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl.

Wat levert een beweegprogramma u op? Mensen die behandeld zijn voor kanker zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl.
Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren
voor (het terugkeren van) kanker verminderen. Ook vermindert het het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Bovendien
voelt u zich fitter, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert!

Bewegen en osteoporose

Heeft u regelmatig botbreuken? Bent u bang om te vallen? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee risico’s te verminderen. Het tegenovergestelde is waar. Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u osteoporose hebt. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af.

Speciaal voor mensen met osteoporose is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van osteoporose u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert een beweegprogramma u op? Uw kwaliteit van leven verbetert met een actievere leefstijl. U krijgt minder beweeg- en valangst, een verbeterde conditie en leert om verantwoord te bewegen met osteoporose.

Valpreventie / Valtraining

Ongeveer 30% van de thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder en 50% van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners valt 1 maal per jaar. Indien er sprake is van valangst zijn er ook gerichte behandelingen en trainingen om dit te overwinnen en vallen te voorkomen. Indien noodzakelijk geven wij dit ook bij u thuis.
U blijft zelfstandig en actief.

Fysio advertentieVerdere informatie:

Heeft u beschikking over internet zie www.fysiohoofddorp.nl bij beweegprogramma’s. Hier staat een link naar zorgverzekeringwijzer waar u kunt zien hoeveel uw ziektekostenverzekeraar betaalt.

Noem als voorbeeld Zorg en Zekerheid AV top u krijgt 75 % vergoed tot maximaal € 500,-
Bij de meeste huisartsen in Hoofddorp hangt dit in de wachtruimte.

U kunt natuurlijk ook bellen voor vragen of verdere informatie naar:
Diana Bakker 023 – 565 15 28.