Spring naar inhoud

Ledenvergadering 10 maart 2020

Een nabeschouwing van onze voorzitter

Met dit artikel wil ik graag even terugblikken op onze jaarvergadering van 10 maart. Ondanks het slechte weer konden we meer dan 50 KBO leden ontvangen in Event Centre Fokker aan de IJweg in Hoofddorp. Veel bezoekers hadden gehoor gegeven aan het verzoek om een bloemetje mee te brengen, waarvan door twee actieve dames gezellige boeketjes werden gemaakt. Aan het einde van de vergadering werden deze boeketjes meegenomen om er iemand blij mee te maken. Een initiatief dat erg wordt gewaardeerd, hebben we gemerkt.

Ook stonden we even stil bij die leden, die in het afgelopen jaar overleden zijn. 28 Kaarsjes werden er voor hen aangestoken. En de leden die meer dan 20 jaar KBO lid zijn, werden in het zonnetje gezet.

Tijdens het officiële gedeelte van deze middag namen we afscheid van onze secretaris, dhr. Peter Numan. En, tot grote vreugde van het bestuur, konden we iemand voorstellen, die als aspirant secretaris het bestuur komt versterken. Een hartelijk welkom voor mw. Loes van der Pol. In een van de volgende edities van MeerNieuws zal zij zich zelf aan u voorstellen.

Na het officiële gedeelte van deze middag werden twee presentaties gegeven: een over Compaan, een eenvoudige tablet, speciaal ontwikkeld voor oudere mensen en een door een vertegenwoordigster van Team Sport Haarlemmermeer, gericht op gezond ouder worden.  Na de presentaties kon men zowel de tablets uitproberen als instructies krijgen, onder andere over vallen en gezond weer opstaan. Het was een informatief en gezellig uurtje, voordat men met de nodige informatie weer huiswaarts ging.

Greet van Schaik voorzitter KBO Haarlemmermeer