Spring naar inhoud

Categorie: Afdelingsactiviteiten Samen in Gesprek met pater Albert

Samen in Gesprek met pater Albert


10 maart 2022

Samen in Gesprek

Albert Toppo is geboren in India. 1 augustus 2020 is hij benoemd als lid van het pastorale team in de parochie Joannes de Doper. Eko Silvester is zijn teamgenoot. Albert is lid van de SVD, Missionarissen van het Goddelijk Woord. Vanaf 1932 waren de paters van de SVD werkzaam in India. Nu zijn Indiërs werkzaam in Nederland. Je kunt dus spreken van een ‘omgekeerde missie’.

Albert zal ons vertellen over zijn jeugd in India, zijn drive om priester te worden en zijn opleiding daartoe. We willen natuurlijk ook van hem weten waarom hij er voor heeft gekozen om in Nederland te werken en of hij zich thuis voelt in Hoofddorp en in de parochie.

Ook gaan we graag met hem in gesprek over zijn ‘missie’. Wat betekent dit voor hem? Wij van onze kant willen vertellen over onze missie. Hebben wij nog een missie als senioren? In hoeverre komt ons geloven overeen en waarin verschilt dat bijvoorbeeld als het gaat om wie of wat ons inspireert en onze denkbeelden over God. Zo leert hij ons kennen, oude mensen die het Tweede Vaticaans Concilie hebben meegemaakt, en leren wij hem kennen, een jonge missionaris uit India.

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO-seniorenorganisatie i.s.m. de parochie Joannes der Doper.

We mogen weer meer mensen ontvangen, daarom is opgave niet verplicht, maar we vinden het wel fijn als u zich opgeeft, telefonisch bij Coby Bergsma: 023-5652400 of per email bij Els van Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl

Parochiehuis naast R.K. Kerk Johannes de Doper
Kruisweg 1073
Hoofddorp,

Volledige kalender bekijken