Spring naar inhoud

MeerNieuws

Ons eigen verenigingsblad

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-PCOB-Magazine, ook ons eigen MeerNieuws.

Iedere keer slaagt de redactie er weer in een goed gevuld nummer bij u thuis te krijgen.
Er zijn vaste rubrieken en ook vaste toeleveraars van kopij.

Maar weet u ook, dat u zelf ook een bijdrage kan en mag leveren?
Heeft u een onderwerp, waarvan u denkt dat dat best interessant kan zijn voor de leden van ook úw KBO Haarlemmermeer, schrijf daar dan eens over.
Dat hoeft geen literair hoogstandje te zijn. En ook taaltechnisch kan het een gewoon stukje zijn. Er is altijd wel iemand die daarbij helpt.

Één van de spelregels, die hierbij gelden, is dat er voor elk nummer een inleverdatum geldt.
Hieronder een overzicht van de verschijnings- en kopij inleveringsdata. Bijdragen kunt u mailen aan de redacteur van ons blad.

Hebt U vragen inzake de bezorging van MeerNieuws en het KBO-PCOB-magazine mail dan naar de verdeler via bezorging

Data voor 2020

KBO-PCOB
Magazine
nummer
MaandBezorging van
KBO-PCOB Magazine
en MeerNieuws
op of vanaf
Inleveren kopij voor MeerNieuws
uiterlijk op
Voor
nummer
     
2februaridinsdag 28 januarimaandag 13 januari202
3maart dinsdag 3 maartmaandag 17 februari203
4april dinsdag 24 maartmaandag 9 maart204
5mei dinsdag 28 aprilmaandag 13 april205
6juni dinsdag 26 meimaandag 11 mei 206
7/8juli/augustus dinsdag 23 junimaandag 8 juni207
9september dinsdag 25 augustusmaandag 10 augustus208
10oktober dinsdag 22 septembermaandag 7 september209
11november dinsdag 27 oktobermaandag 12 oktober210
12 / 1december/januari 2021dinsdag 24 novembermaandag 9 november211


————————————————————————————————————————————————————-


Reeds verschenen nummers

Op deze pagina kunt u de nummers van de laatste jaargangen downloaden.

Klik op een afbeelding hieronder en het betreffende nummer wordt geopend in een apart venster.


MeerNieuws 2020

Nummer 202februariNummer 203maartNummer 204aprilNummer 205mei
Nummer 206juniNummer 207juli/augustusNummer 208septemberNummer 209oktober

MeerNieuws 2019

februarimaartapril
mei
juni
juli/augustus
septemberoktober
novemberdecember/januari

MeerNieuws 2018

februarimaartaprilmei
junijuli/augustusseptember
oktober
novemberdecember/januari

MeerNieuws 2017

MeerNieuws 172januariMeerNieuws 173februariMeerNieuws 173maart/aprilMeerNieuws175april/mei
mei juni

augustusseptember
oktobernovemberdecember