Spring naar inhoud

MeerNieuws

Ons eigen verenigingsblad

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-PCOB-Magazine, ook ons eigen MeerNieuws.

Inmiddels al 200 nummers

Iedere keer slaagt de redactie er weer in een goed gevuld nummer bij u thuis te krijgen.
Er zijn vaste rubrieken en ook vaste toeleveraars van kopij.

Maar weet u ook, dat u zelf ook een bijdrage kan en mag leveren?
Heeft u een onderwerp, waarvan u denkt dat dat best interessant kan zijn voor de leden van ook úw KBO Haarlemmermeer, schrijf daar dan eens over.
Dat hoeft geen literair hoogstandje te zijn. En ook taaltechnisch kan het een gewoon stukje zijn. Er is altijd wel iemand die daarbij helpt.

Één van de spelregels, die hierbij gelden, is dat er voor elk nummer een inleverdatum geldt.
Hieronder een overzicht van de verschijnings- en kopij inleveringsdata. Bijdragen kunt u mailen aan de redacteur van ons blad.

Hebt U vragen inzake de bezorging van MeerNieuws en het KBO-PCOB-magazine mail dan naar de verdeler via bezorging

Data voor 2019

KBO-PCOB
Magazine
nummer
MaandBezorging van
KBO-PCOB Magazine
en MeerNieuws
op of vanaf
Inleveren kopij voor MeerNieuws
uiterlijk op
Voor
nummer
     
2februaridinsdag 29 januarimaandag 14 januari192
3maartdinsdag 26 februarimaandag 11 februari193
4aprildinsdag 26 maartmaandag 11 maart194
5meidinsdag 30 aprilmaandag 15 april195
6junidinsdag 28 meimaandag 13 mei196
7 / 8juli/augustusdinsdag 25 junimaandag 10 juni197
9septemberdinsdag 27 augustusmaandag 12 augustus198
10oktoberdinsdag 24 septembermaandag 9 september199
11novemberdinsdag 29 oktobermaandag 14 oktober200
12 / 1december/januari 2020dinsdag 3 decembermaandag 18 november201

Data voor 2020

KBO-PCOB
Magazine
nummer
MaandBezorging van
KBO-PCOB Magazine
en MeerNieuws
op of vanaf
Inleveren kopij voor MeerNieuws
uiterlijk op
Voor
nummer
     
2februaridinsdag 28 januarimaandag 13 januari202
3maart dinsdag 3 maartmaandag 17 februari203
4april dinsdag 24 maartmaandag 9 maart204
5mei dinsdag 28 aprilmaandag 13 april205
6juni dinsdag 26 meimaandag 11 mei 206
7/8juli/augustus dinsdag 23 junimaandag 8 juni207
9september dinsdag 25 augustusmaandag 10 augustus208
10oktober dinsdag 22 septembermaandag 7 september209
11november dinsdag 27 oktobermaandag 12 oktober210
12 / 1december/januari 2021dinsdag 24 novembermaandag 9 november211


————————————————————————————————————————————————————-


Reeds verschenen nummers

Op deze pagina kunt u de nummers van de laatste jaargangen downloaden.

Klik op een afbeelding hieronder en het betreffende nummer wordt geopend in een apart venster.


MeerNieuws 2019

februarimaartapril
mei
juni
juli/augustus
septemberoktobber
november

MeerNieuws 2018

februarimaartaprilmei
junijuli/augustusseptember
oktober
novemberdecember/januari

MeerNieuws 2017

MeerNieuws 172januariMeerNieuws 173februariMeerNieuws 173maart/aprilMeerNieuws175april/mei
mei juni

augustusseptember
oktobernovemberdecember