Spring naar inhoud

Samen in gesprek 11 april 2024 over …… de film “As it is in Heaven”

In januari was het te koud in het Parochiehuis om naar deze film “As it is in heaven” te kijken.
Op 11 april zorgen we ervoor dat het wel warm genoeg is.
De film gaat over een dirigent en een koor met heel veel verschillende mensen, met heel verschillende levens.
Zoals in elk koor is de dirigent heel belangrijk. Het gaat hier om een dirigent die in heel de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken rondtoerde en dag na dag op het podium stond. Tot hij een hartaanval krijgt en daarna het doktersadvies krijgt om het heel rustig aan te doen.
Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. Daar gaat hij het plaatselijke kerkkoor leiden.
In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. 
En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen. Met die mensen van toen komt hij na verrassende ontwikkelingen tot prachtige resultaten.

Omdat de film ruim 2 uur duurt beginnen we om 13.45 uur met thee en koffie en om 14 uur met de film. De eindtijd schatten we op 16.30 uur.

Iedereen die hier belangstelling voor heeft is van harte welkom in Het Parochiehuis naast de Joannes de Doperkerk.
Vrijwillige bijdrage koffie/thee. Opgave niet nodig

Inlichtingen bij Leo Mesman, e-mail , tel. 06 516 209 39
of bij Coby Bergsma tel. 023 565 24 00.