Spring naar inhoud

Samen in Gesprek 14 november Veranderende tradities

Samen in Gesprek

Vlak na Sint Maarten, willen we samen in gesprek gaan over tradities rondom feesten. Elk feest heeft eigen tradities, die soms eeuwenoud zijn, maar soms ook heel nieuw. Pas na de tweede wereldoorlog werd het in Nederland een algemeen gebruik om met kerstmis een kerstboom neer te zetten. Daarvoor werd het door velen als heidens gezien.
En kerststallen zag je tot voor kort alleen maar bij katholieken. Nu zijn de kerstbomen niet meer weg te denken en staan de kerstgroepen niet alleen bij katholieken.

Als je naar een bekend schilderij van Jan Steen kijkt over Sinterklaasavond zijn daar geen Sint Nicolaas of een zwarte Piet te zien. En Jan Steen schilderde zelfs twee van die schilderijen. Eén over een protestants Sinterklaasfeest en één over dit feest bij katholieken. Zwarte Piet komt pas rond 1850 op het toneel. En nog veel later kwam er een hele reeks pieten. Daarvoor kon de Sint het blijkbaar alleen af.
De afgelopen jaren zijn er vaak erg felle discussies over de kleur van de pieten. En straks bij de landelijke intocht van de Sint op televisie zullen er alleen maar roetveegpieten zijn.

Feesten en hun gebruiken veranderen. Maar wat zien wij als goede veranderingen en welke veranderingen zien wij met lede ogen aan? Wat voelt goed en wat niet?
Na een inleiding over de oorsprong en tradities van een aantal feesten is het goed om daar samen bij stil te staan.
Er is de komende maanden tenslotte weer heel wat te vieren.

Iedereen die mee wil denken en praten is op donderdag 14 november van harte welkom in het Parochiehuis aan de Kruisweg in Hoofddorp.
Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer i.s.m. de parochie Joannes de Doper
Nadere inlichtingen bij Leo Mesman, bel 06 – 51 62 09 39 of mail