Spring naar inhoud

Samen in gesprek 8 mei 2024 over ……… de oorlogsjaren op de Kaag en het zuiden van de Haarlemmermeer

Met een PowerPoint presentatie zal Kagenaar Jan Biemond ingaan op de belangrijkste gebeurtenissen op en rond Kaageiland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Door de geïsoleerde ligging aan de zuidelijke punt van de Haarlemmermeer is het een vrijplaats voor onderduikers. Daarnaast zijn de Kagerplassen, zeker in het begin van de oorlog, een geliefd domein voor waterrecreatie, ook voor de bezettingsmacht! 

De lokale gebeurtenissen  bezien we in het bredere verband. Jan Biemond vertelt over heel bijzondere Duitse gasten, over bombardementen, vliegtuigcrashes en razzia’s in deze uithoek van de Haarlemmermeer. Ook wordt ingegaan op een aantal strategische doelen voor zowel de  Duitsers als de geallieerden, zoals de Ringdijk rond de Haarlemmermeer, de Kaagbrug en het gemaal De Leeghwater. Daarbij komen de inspanningen van het  verzet, soms met tragische gevolgen (Haarlemmermeerdrama), en de spannende gebeurtenissen rond de bevrijding aan de orde. Goed om dit alles, rond bezetting, verzet en bevrijding ook in onze tijd levend te houden en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Na deze presentatie gaan we met elkaar een hapje en drankje nuttigen als afsluiting van het seizoen. Iedereen die hier belangstelling voor heeft is van harte welkom in Het Parochiehuis naast de Joannes de Doperkerk.  Vrijwillige bijdrage koffie/thee, opgave niet nodig

Nadere inlichtingen:
Leo Mesman, e-mail of telefoonnummer 06 516 209 39
Coby Bergsma  telefoonnumer 023 565 24 00