Spring naar inhoud

Statuten en Algemeen Reglement

Tijdens de ledenraadsvergadering van mei 2019 is ingestemd met de nieuw ingediende statuten en het Algemeen reglement.

Deze waren een noodzaak in verband met de verzelfstandiging van onze vereniging tot KBO Haarlemmermeer

Lees hier de nieuwe statuten en hier het nieuwe Algemeen Reglement