Spring naar inhoud

Veranderingen in de zorg: hoe snel en welke?

Zorg, we hebben er allemaal mee te maken in allerlei geledingen.

Zorg verandert ook steeds, niet allen zorgvraag en -aanbod, maar ook alle regels er om heen.

De veranderingen in de zorg 2016 / 2017 / 2018 worden bijzonder goed uitgelegd in onderstaande website

http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Op de website van de Rijksoverheid is uiteraard ook zeer veel te vinden over de ZORGWERELD.

Informatie over wat een NORMALE (BASIS) ZORGVERZEKERING inhoudt is goed te vinden in bovenstaande link. Wordt de zorgbehoefte / hulpbehoefte intensiever / uitgebreider/ dan zijn de meeste regelingen – naast goede uitleg op bovenstaande link – ook op onderstaande website te vinden. Met name door vragen toe te spitsen en in te typen in het ZOEKVELD.

Die grotere zorgbehoefte begint b.v. bij de WMO – WLZ (Wet Langdurige Zorg vervanger van de AWBZ) – ZVW – CIZ (centrum indicatiestelling zorg) – CAK (Belastingdienst die de eigen bijdrage vaststelt en int) – PGB etc. etc.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen-in-2017/inhoud/gezondheid-en-zorg