Spring naar inhoud

Welzijn

Ouderenadviseur/cliëntondersteuner

Els van Dongen-Caarls is onze ouderenadviseur en in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook cliëntondersteuner.

De taak van een ouderenadviseur

Leden kunnen om advies vragen als er problemen zijn. Zij komt bij de cliënt thuis en neemt de tijd om met hem/haar en evt. een mantelzorger te zoeken naar mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Wanneer dat nodig is, wordt verwezen naar een professionele instantie.

Wat is/doet een cliëntondersteuner?

Elke ingezetene van de Haarlemmermeer kan een beroep doen op zorg en/of ondersteuning van de gemeente op basis van de WMO. Er wordt eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd met een casemanager van de sociale dienst. Er wordt geïnventariseerd wat de cliënt zelf nog kan, wat mantelzorgers kunnen bieden en pas in laatste instantie wat de gemeente kan aanbieden.

De gemeente is verplicht de aanvrager erop te wijzen dat hij/zij zich voor dit gesprek kan laten bijstaan door een mantelzorger en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De wetgever gaat er van uit dat cliëntondersteuning op een professionele wijze plaats vindt, waarbij het belang van de betrokken cliënt het uitgangspunt in die ondersteuning dient te zijn. Behalve professionals kunnen ook ouderenadviseurs van seniorenbonden, die hiervoor een cursus hebben gevolgd, bij een keukentafelgesprek aanwezig zijn.

U kunt Els bereiken via de telefoon: 023 – 56 12 273 of via de mail: welzijn kbo-haarlemmermeer.nl


Omzien naar elkaar

Bezoekgroep

Een eerste gezamenlijke project van de KBO Haarlemmermeer en de Protestant Christelijke Ouderenbond Aalsmeer/Haarlemmermeer is het bezoek aan onze leden.

Alvorens op bezoek te gaan vragen we telefonisch of een bezoek op prijs wordt gesteld.

Marrie Terlouw, lid van de PCOB, bezoekt Haarlemmermeerse leden van deze bond en Anneke van der Putten gaat op bezoek bij leden van beide verenigingen in Vijfhuizen.

Hoe ouder mensen worden, hoe meer familie en vrienden ze moeten missen. Daarom nemen we  contact op met onze leden boven de 90 en vragen hen of ze het leuk vinden dat we op bezoek komen. Uiteraard nemen we een bloemetje mee.

Corrie van Dongen-Rutte en Els van Dongen-Caarls doen dat bij  onze leden in Hoofddorp.

Wij zijn nog op zoek naar KBO’ers in Badhoevedorp, Halfweg-Zwanenburg en Nieuw Vennep die nog jong van hart zijn en energie hebben om andere ouderen te bezoeken.

Voelt u zich aangesproken, belt u dan met Marrie Terlouw, tel. 023 – 56 40 281  of via de mail


Bezoek partners van overledenen

Iemand die een dierbare naaste verloren heeft, leeft op de golven van verdriet. Alles wordt anders, alles voelt anders. De dingen verschieten van kleur. De glans is eraf. Hoe kunnen we iemand die lijdt onder verlies troosten? Wij willen dat proberen, niet per se met woorden, maar door er gewoon te zijn. Namens de ouderenbond brengen we een bloemetje en luisteren naar wat de rouwende ons wil vertellen. Enkele maanden na het overlijden van een lid bellen we de partner op en vragen of hij/zij prijs stelt op bezoek.

Inlichtingen:
Juanita Boon, telefoon 023 – 56 16 626 of via de mail