Spring naar inhoud

Veel ouderen niet op de hoogte van  recht op zorgtoeslag

Hoe kom je daarachter?

Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag met ingang van 2023 flink is verhoogd. Veel mensen zijn daardoor niet op de hoogte dat ze recht kunnen hebben op een toeslag. In andere woorden: mensen laten mogelijk onnodig geld liggen.

De bruto inkomensgrens voor de zorgtoeslag is sinds januari verhoogd van bijna €32.000 naar ruim €38.000. Voor mensen met een toeslagpartner (meestal de persoon waarmee iemand samenwoont of getrouwd is) is het brutobedrag van bijna €41.000 naar ruim €48.000 gegaan. Dat betekent dat veel meer mensen nu recht hebben op zorgtoeslag. Vele ouderen zijn daar niet van op de hoogte en vragen geen toeslag aan.

Uit een peiling komt naar voren dat vier op de tien senioren al een toeslag krijgen. Het gaat dan voornamelijk om zorg- en huurtoeslag. 
Van de mensen die géén toeslag krijgen, zegt de overgrote meerderheid dat hun inkomen te hoog is voor een toeslag.
Toch is er zo’n 14 procent die nooit de moeite heeft genomen om een toeslag aan te vragen of die zegt bang te zijn achteraf te moeten terugbetalen.

‘Juist in deze tijd van prijsstijgingen en een hoge inflatie vindt de bond het van groot belang dat ouderen geen geld laten liggen. Voor iedereen met een middeninkomen loont het de moeite om te checken of er mogelijk recht is op de toeslag. 

Toeslag kan je honderden euro’s schelen

Hoeveel zorgtoeslag je kunt krijgen, hangt af van je bruto-inkomen
Afhankelijk van uw inkomen kan dit bedrag oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.
Via de website van het NIBUD kan een zorgtoeslag-check worden gedaan, zodat ouderen kunnen controleren of ze ergens geld laten liggen: 
www.nibud.nl\zorgtoeslag

Gegevens ontleend aan de Nieuwsbrief van Radar 16-2-2023